Musikhistoria i korthet

Det finns arkeologiska fynd av benflöjter som är runt 35 000 år gamla vilket tyder på att människan sjöng och spelade redan då. Hur det lät vet vi förstås inte men vi vet att musiken följt människan vid födelser, död, giftermål och dans samt jakt.


hiresForntid

Först från tiden då människan börjar använda skriftspråk kan vi hitta instruktioner för hur musik ska framföras och så småningom även olika notsystem. De äldsta melodierna skrevs i kilskrift för ungefär 4000 år sedan i Mesopotamien. I Indien har man grävt fram flöjter och stränginstrument från Induskulturen vilken var som störst vid ungefär samma tid. Även i Kina har man hittat stränginstrument i gravar från 1000-talet f.Kr. Guqin är ett av dessa som än idag spelas på i Kina.


Antiken

Grekerna utvecklade ett eget notsystem och eftersom det finns en hel del skrifter bevarade från den här tiden vet vi idag hur musiken under antiken kunde låta. Enligt grekerna var musiken gudomlig och ansågs ha en magisk funktion för läkedom och rening. Musiken var både instrumental och vokal.


Medeltiden – kyrkokörer och trubadurer

Under medeltiden utvecklades stämsången och både harmoni och rytmik blev mer komplicerad. Det fanns en profan (världslig) musikstil och en sakral (kyrklig). Den gregorianska kyrkosången föddes under tidig medeltid och har än idag en framträdande roll i den romersk-katolska kyrkan. Den framfördes på latin av läs- och notkunniga personer. Den profana musiken däremot handlade om vardagliga saker som kärlek och sjöngs av trubadurer på gator och torg. De instrument som var vanligast under den här tiden var blåsinstrument, till exempel flöjt, trumpet och säckpipa, och stråkinstrument, till exempel fiddlan.


Renässansen

Boktryckarkonsten uppfinns och plötsligt får vi mycket mer källmaterial som hjälper oss förstå den tidens musik. Operan föddes och instrumenten blev mer tekniskt avancerade. Den sakrala musiken blir flerstämmig och körmusik a cappella växer fram.


Barocken

Fortfarande är kyrkomusik framträdande men nya former av profan musik, så som sonater, opera och konsert, växer fram och utvecklas. Barockorkestern utvecklas och blir en föregångare till dagens moderna symfoniorkester. Några kända kompositörer från den här tiden är Bach och Vivaldi.