Musik för dig och för mig


De allra flesta människor gillar musik och det finns nog lika många favoritlåtar som det finns människor. Musiken har så länge den funnits varit en spegling av den tid och det sammanhang människan levt i och i takt med att detta förändrats har också musiken förändrats.

Det finns en mängd olika musikgenrer idag. Vissa är populära bland unga, andra bland äldre, några är stora i Sverige, andra i till exempel Indien eller Chile. Vilken sorts musik du gillar handlar väldigt mycket om det samhälle, de normer och värderingar du har omkring dig samt förstås vem du är som person. Musik hänger ihop med känslor.


Känslor och musik

Musik påverkar olika centra i hjärnan och därmed också vår sinnesstämning. Vi kan bli lugna, glada, trötta, ledsna, rädda eller irriterade av musik. Men det är inte säkert att du och jag reagerar likadant på samma sorts musik. Vi kan också lära oss att gilla viss musik och ogilla annan.

 

 

De positiva känslor som musik väcker påverkar hälsan positivt. Ofta är vi människor bra på att själva styra våra känslor och Shoot Production Ref #70 - This submission was created with Shoot Poduction Tool feedback.stämningslägen med musik även om det ibland sker omedvetet. Vi lyssnar till exempel på avslappningsmusik när vi ska sova och på uppiggande musik när vi ska träna. De allra flesta människor är mer eller mindre musikaliska, bara 4% anses vara helt omusikaliska. Musikalitet är en kombination av skicklighet och förmåga att låta sig påverkas av musik samt kunna uttrycka känslor genom den.


Hälsoaspekten

Att själv utöva musik istället för att bara lyssna påverkar också hälsan positivt. Körsång höjer till exempel halten av oxytocin, kroppens eget lugn-och-ro-hormon, vilket ger en känsla av tillfredsställelse. Körsång ger också en känsla av sammanhang och gemenskap som får dig att må bra.


Det verkar som om musikupplevelser stimulerar kroppens förmåga att reparera och ersätta slitna celler på samma sätt som fysisk träning gör. Musik kan hjälpa oss att ta tag i olika problem och hitta lösningar på besvärliga situationer genom sin förmåga att reparera och bygga upp celler.