Jobba med musik

När du hör ordet musiker tänker du kanske på någon som spelar ett instrument. Men när du hör ordet musikbranschen, vad tänker du på då? Yrkena inom musikbranschen är många! Det kan vara allt från arrangör, dirigent, Shoot production Ref#70 -Music Concert- This submission was created with Shoot Production Tool feedback.musiklärare, pianostämmare eller körpedagog till producent, kompositör eller gatumusiker.

 

Yrken och jobb

Musikbranschens alla yrken har olika utbildning, arbetsmarknad och möjligheter till försörjning. Men för att du lättare ska kunna avgöra på vilket sätt du vill jobba med musik ska du få en kort beskrivning av några av alla dessa yrken.

  • Musikproducenten är ansvarig för musikinspelningar, både konstnärligt och administrativt. Det finns en ettårig högskoleutbildning du kan läsa och för att bli antagen krävs godkänt arbetsprov, godkänt gehörs- och teoriprov samt godkänd intervju. (http://www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-MUHE68)

  • Dirigenten leder det konstnärliga arbetet i till exempel en kör eller en orkester och ser till att kören eller orkestern arbetar som en enhet. Det finns flera olika utbildningar att läsa på olika orter i landet och alla kräver förkunskaper.

  • En sångpedagog jobbar med förmågan att tolka sånger. Sångpedagogen lär också ut röstvård, frasering, tonbildning samt hur du ska andas. Utbildning sker vid musikhöskola.

  • Musiklärare undervisar i musik i grundskolan, musik- och kulturskolan, på gymnasiet eller en folkhögskola. Musikläraren planerar och genomför lektioner och allt som därtill. Utbildningen sker vid en lärarhögskola.

  • Som pianotekniker arbetar du med att serva, stämma och renovera pianon. Det är ett 300 år gammalt och internationellt yrke som det tar lång tid att lära sig behärska. Utbildning finns i Oskarshamn och Stockholm.

  • A&R (Artist and Repertoire) kallas den person som arbetar med att granska alla demos som kommer in till ett skivbolag eller musikförlag. En A&R hjälper ofta också artister och grupper att välja rätt låtar. Utbildningen ”Music & Event Management” finns i Kalmar.

Det kan vara svårt att hitta jobb i musikbranschen eftersom det är fler som vill jobba med musik än vad det finns tjänster. Ofta är det lättare om man har de rätta kontakterna. Via rekryteringsföretag i Stockholm eller på annan ort kan du få hjälp att hitta rätt tjänst.