Skivorna som sålt mest

Musik är en spegling av den tid och sammanhang vi lever i och i takt med att förändringar sker förändras även musiken. Vilken typ av musik man gillar har att göra bland annat med vem man är som person och i vilket samhälle man lever i. De flesta människor älskar musik. Vi blir påverkade av musik, det vill säga vi blir lugna, glada, ledsna och till och med irriterade. Folk reagerar olika på samma sorts musik. Några av skivorna som sålt mest i världen är Beatles skivor, Michael Jackson och Madonna.

Musik- en stor inspirationskälla

Musik är en stor inspirationskälla för stora och små. Människor i alla åldrar lyssnar på musik. Musiken är viktig redan i tidig ålder för barns lärande och utveckling. Musik har alltid sålt mycket. 25 av de bäst säljande artisterna i världen är Elvis Presley, Elton John, Madonna, Rod Stewart, Britney Spears, Michael Jackson, Beatles, Phil Collins, Metallica, Barbra Streisand, Aerosmith, U2, Rolling Stones, Celine Dion, Eminem, Garth Brooks, Led Zeppelin, Mariah Carey, Eagles, Pink Floyd, Whitney Houston, AC/DC, Queen, Billy Joel och Bruce Springsteen. Frågan om vem som är tidernas bäst säljande artist är mycket kontroversiell och har debatterats intensivt.

Hur vi lyssnar på musik idag

Formatet som musiken är tillgänglig i har utvecklats och ändrats. Givetvis finns det människor som fortfarande föredrar att lyssna på musik på samma sätt som förr i tiden, till exempel genom LP-skivor och CD-skivor. Men dessa är få. Nu för tiden har den digitala musiken tagit över en stor del av marknaden. De flesta föredrar idag att köpa sin musik i mp3-format från e-butiker. Några av de bäst säljande artisterna är Michael Jackson, Britney Spears, Madonna och Celine Dion. Musik spelar en viktig roll i människors liv, hos vuxna och unga. Musik påverkar våra känslor och kan göra oss både glada och ledsna!