Musik för avslappning

Vi människor påverkas mer än vi tror av musiken. Ganska naturligt får vi en lägre puls när vi lyssnar på lugn och mjuk musik eftersom vi härmar känslan i det vi hör. I Storbritannien gjordes nyligen en undersökning där bland annat musik av Mozart och Enya ingick. Låten Weightless av Marconi Union visade sig vara den som de flesta blev mest avslappnade av. Lugnande musik har de senaste åren varit mycket efterfrågad och man kan höra den på sjukhus, hos massören, på yogakursen och på hotell. För att låtarna ska vara avslappnande ska de vara klara och tydliga utan abrupta vändningar.

Musik i läkande syfte

För ett antal år sedan gjordes en undersökning som visade att musik kan vara till bra hjälp för patienter som ska genomgå operation. I undersökningen delade man upp patienterna i två grupper där den ena fick lyssna på klassisk musik och den andra gruppen genomgick traditionell tyst operation. De som hade lyssnat på musik upplevde mindre oro efter operationen. vissa tror att musik kan hela kroppen och de som använder metoden i smärtlindrande och läkande syfte på sina patienter har inspirerats av metoden från utövare i London och USA. Metoden är dock inte ny. De gamla grekerna och egyptierna använde sig av den redan för tusentals år sedan.

Musik mot negativa känslor

En gång i tiden ansåg man att det var onda andar som orsakade sjukdomar. För att driva bort det onda använde sig schamanerna eller trollprästerna av talismaner, musik och ljud. Tungomålstalandet som de brukade har även använts i helande syfte av indianer, afrikanska stammar och inom olika kyrkor. Präster i Egypten kallade musik för själens läkemedel och använde det främst för att bota nervösa rubbningar. I Greklands historia rekommenderade bland annat Homeros musik mot negativa känslor och Pythagoras använde sig av sång för att bota psykiska sjukdomar. Alexander den store använde sig av musik för att förbereda sina trupper inför strid, men även efteråt för att lugna dem. Att musik är avslappnande är alltså inget nytt påhitt.